Oct 22

Thư cảm ơn của BCH HĐH Hưng Yên tại Mátxcơva - LB Nga 2016

Thứ Bảy 22/10/2016 4:47THƯ CẢM ƠN CỦA BCH HĐH HƯNG YÊN TẠI MÁTXCƠVA - LB NGA

Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập HĐH Hưng Yên tại Matxcova - LB Nga 10/2011- 10/2016 đã thành công tốt đẹp trong không khí vui vẻ, đoàn kết và ấm cúng. 

BCH HĐH Hưng Yên tại Matxcova - LB Nga xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến Đảng ủy, Lãnh đạo ĐSQ nước CHXHCNVN tại LB Nga, các vị khách quý, toàn thể các hội viên và gia đình đã đến chung vui và làm nên thành công của buổi lễ.

Hy vọng rằng từ kết quả tốt đẹp đó, HĐH Hưng Yên tại Matxcova - LB Nga ngày càng trưởng thành và phát triển, xứng đáng là mái nhà chung của bà con đồng hương Hưng Yên tại Matxcova - LB Nga.

Duới đây là Danh sách ủng hộ quỹ của HĐH Hưng Yên tại Matxcova - LB Nga

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HĐH HƯNG YÊN TẠI MÁTXCƠVA-LB NGA

STT

Họ tên

Quê Quán

Chức vụ

Số tiền

1

Nguyễn Văn Tràng

Chủ tịch

50.000 R

2

Đỗ Văn Ninh

 

P.C.T

50.000 R

3

Nguyễn Ngọc Quang

 

P.C.T

30.000 R

4

Đỗ Bá Khiêm

 

P.C.T

30.000R

5

Nguyễn Thúy Đào

 

P.C.T

30.000 R

6

Đỗ Đình Đại

 

P.C.T

50.000 R

7

Lê Minh Tư Hoàn

B.C.H

30.000 R

8

Lê Minh Châu

 

B.C.H

30.000 R

9

Bùi Công Doãn

 

B.C.H

30.000 R

10

Nguyễn Công Tráng

 

B.C.H

30.000 R

11

Nguyễn Hữu Vệ

 

B.C.H

30.000 R

12

Nguyễn Xuân Bắc

 

B.C.H

40.000 R

13

Nguyễn Đình Thi

 

B.C.H

30.000 R

14

Nguyễn Thanh Dung

 

B.C.H

30.000 R

15

Đỗ Chí Phương

 

B.C.H

30.000 R

16

Lê Văn Hợp

 

B.C.H

30.000 R

17

Đỗ Thế Phương

 

B.C.H

30.000 R

18

Phan Văn Vĩnh Hằng

 

B.C.H

30.000 R

19

Anh Cường Luyến

 

B.C.H

30.000 R

20

Nguyễn Đức Tuấn Hạ

 

B.C.H

30.000 R

21

Hòang Đức Thành

 

B.C.H

30.000 R

22

Nguyễn Tiến Hảo

 

B.C.H

30.000 R

23

Chị Thía

 

B.C.H

10.000 R

24

Anh Dương Hải (Tula)

 

30.000 R

25

Anh Tuân Dung (Tula)

 

30.000 R

26

Bùi Công Chính

 

20.000 R

27

Nguyễn Văn Dương Linh

Khoái Châu - Hưng Yên

57.000 R

28

Anh chị Tuấn Nhuần (bạn anh Tư)

 

20.000 R

29

Anh Kiểm (Bạn Tuấn Hạ)

 

10.000 R

30

BCH Hội Đồng Hương Thanh Hóa

 

10.000 R

31

BCH Chi hội Đông Y VN tại Matxcova

 

5.000 R

32

BCH Hội Đồng Hương Hải Dương

 

20.000 R

33

BCH Hội Dệt May tại Matxcova

 

15.000 R

34

BCH Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga

 

10.000 R

35

Công ty Sài Gòn- Neva

 

200$

36

BCH Hội Y Dược  Liên Bang Nga

5.000 R

37

BCH Hội Đồng hương Hải Phòng

 

15.000 R

38

BCH Hội Đồng Hương Quảng Bình

 

15.000 R

39

BCH Chi hội phụ nữ TTTM Matxcova

 

10.000 R

40

Nhà Hàng Sơn Hà đổi mới.

 

50.000 R

41

GĐ. Thúy Hưng

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

42

GĐ. Ngân Linh

Khoái Châu - Hưng Yên

 Hội viên

7.000 R

43

GĐ. Tú Thúy

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

44

GĐ. Cường Hiền

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

45

GĐ. Dung Sơn

Kim Động - Hưng Yên

Hội viên

8.500 R

46

Bùi Ngọc Thủy

Khoái Châu - Hưng Yên

  Hội viên

5.000 R

47

GĐ. Đinh Đức Thanh

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

48

Đỗ Văn Việt

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

49

GĐ. Vinh Linh

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

13.000 R

50

GĐ. Vũ Văn Dương

Kim Động - Hưng Yên

Hội viên

15.000 R

51

Vũ Mạnh Cường

Kim Động - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

52

Hoàng Văn Thắng

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

53

Cáp Văn Quang

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

54

GĐ. Thuận Luyến

Văn Lâm - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

55

GĐ. Chiến Trang

 

Khách mời

20.000 R

56

GĐ. Nguyễn Thị Thắm

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

57

Phan Văn Mạnh

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

3.000 R

58

GĐ. Thủy Oanh

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

59

GĐ. Hợp Bạc

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

60

GĐ. Thanh Tân

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

13.000 R

61

GĐ. Tạ Văn Thuấn

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

8.500 R

62

GĐ. Anh Lộng

Dân Tiến - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

63

GĐ. Chị Hùng Nhuệ

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

13.000 R

64

GĐ. Hiền Hường

Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

65

GĐ. Nguyễn Văn Hoan

 

Hội viên

6.500 R

66

GĐ. Đỗ Văn Khởi

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

8.000 R

67

Phạm Văn Hưởng

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

68

GĐ. Trần Minh Đạt

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

8.500 R

69

GĐ. Tạ Văn Thiêm

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

70

GĐ. Bùi Vân Anh

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

7.000 R

71

Phạm Văn Kiên

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

72

GĐ Hoàng Quế Anh

 

Hội viên

8.500 R

73

Trần Thị Thu

 

Hội viên

6.500 R

74

Nguyễn Thế Sử

 

Hội viên

5.000 R

75

GĐ. Hằng Triều

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

19.000 R

76

Anh Nhật Trường - Ca Sỹ

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

77

Chị Thủy Dũng

Ban Nhạc 4 mùa

 

Hội viên

5.000 R

78

GĐ. Đào Văn Huỳnh

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

79

Phạm Văn Sơn

 

Hội viên

3.000 R

80

Phạm Văn Bình

 

Hội viên

3.000 R

81

Đào Ngọc Sơn

 

Hội viên

10.000 R

82

Phạm Văn Biên

Kim Động - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

83

GĐ. Sơn Phương

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

12.000 R

84

GĐ. Hùng Trang

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

17.000 R

85

GĐ. Dũng Hạnh

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

12.000 R

86

GĐ. Tân Hải

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

8.500 R

87

GĐ. Minh Ky

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

88

GĐ. Lê Thị Lý Túc

Kim Động - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

89

GĐ. Phạm Thị Thoan

Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

90

Nguyễn Ánh Bình

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

91

Nguyễn Văn Tân

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

92

GĐ. Phạm Đức Quyền

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

93

Nguyễn Văn Thắng

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

94

GĐ. Sánh Hòa

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

95

Nguyễn Văn Tiến

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

96

Nguyễn Công Tú

Văn Lâm - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

97

Lê Thị Ngọc

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

98

Nguyễn Đình Quý

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

99

Cù Thị Chuyên

 

Hội viên

10.000 R

100

Đào Văn Sang

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

101

Tạ Văn Hoan

Khoái Châu - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

102

GĐ. Trần Trung Tuyến

Phù Cừ - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

103

GĐ. Trần Văn Tân

Phù Cừ - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

104

Nguyễn Văn Hà

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

3.000 R

105

Lê Văn Linh

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

106

Lê Nam Trung Quy

Phù Cừ - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

107

GĐ. Phong Liên

Ân Thi - Hưng Yên

Hội viên

10.000 R

108

GĐ. Tuấn Hoa

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

5.000 R

109

Nguyễn Đình Ngọc

Yên Mỹ - Hưng Yên

Hội viên

6.500 R

110

Nguyễn Đình Tiến Phượng

 

Hội viên

3.000 R

111

Nguyễn Phương Thảo

Việt Hòa - Hưng Yên

Hội viên

3.000 R

 112Nguyễn Thị Hòa Khoái Châu - HY Hội viên  3.000 R
 123Gđ anh An  Văn LâmHội viên  10.000 R
 124Gđ Hội Tuyết  Đông KếtHội viên  5.000 R
 125Gđ Đệ Mai  Việt Hòa  Hội viên 5.000 R
 
5 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuonghungyen.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Hưng Yên tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Hưng Yên: Hoidonghuonghungyenmoscow@gmail.com
 • Ông Đỗ Văn Ninh

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga