Oct 19

Thư cảm ơn và danh sách ủng hộ quỹ HĐH Hưng Yên tại Mátxcơva – LB Nga

Thứ Hai 19/10/2015 20:22

Vào ngày 9/10/2015 tại nhà hàng Kowloon, HĐH Hưng Yên Maxcova đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 4. Chúng tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Đại sứ quán, các tổ chức, các Hội đồng hương, các mạnh thường quân và đặc biệt các hội viên đã tham gia đông đủ góp phần cho đại hội thành công rực rỡ.

Thay mặt ban chấp hành chúng tôi nguyện cố gắng hơn trong thời gian tới để hội càng phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 

Danh sách ủng hộ quỹ HĐH Hưng Yên ngày 9/10/2015:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số tiền

1

Nguyễn Văn Tràng

Chủ tịch Hội

150.000 rúp

2

Đỗ Văn Ninh

Phó Chủ tịch

100.000 rúp

3

Đỗ Đình Đại

Phó Chủ tịch

100.000 rúp

4

Nguyễn Ngọc Quang

Phó Chủ tịch

30.000 rúp

5

Nguyễn Thúy Đào

Phó Chủ tịch

50.000 rúp

6

Đỗ Chí Phương Duyên

B.C.H

50.000 rúp

7

Nguyễn Đức Tuấn Hạ

B.C.H

50.000 rúp

8

Anh Vĩnh Hằng

B.C.H

50.000 rúp

9

Nguyễn Công Tráng

B.C.H

30.000 rúp

10

Hoàng Thị Yến Doãn

B.C.H

50.000 rúp

11

Nguyễn Tiến Hảo

B.C.H

30.000 rúp

12

Đỗ Bá Khiêm

Phó Chủ tịch

70.000 rúp

13

Lê Minh Tư

B.C.H

30.000 rúp

14

Nguyễn Đình Thi

B.C.H

30.000 rúp

15

Hoàng Đức Thành

B.C.H

40.000 rúp

16

Nguyễn Thanh Dung

B.C.H

30.000 rúp

17

Nguyễn Ngọc Tuấn

B.C.H

10.000 rúp

18

Lê Văn Hợp

B.C.H

30.000 rúp

19

Đỗ Thế Phương (lớn)

B.C.H

30.000 rúp

20

Bùi Trung Kiên

B.C.H

30.000 rúp

21

Nguyễn Thị Hiền (tây )

B.C.H

30.000 rúp

22

Hoàng Văn Tuyển

B.C.H

50.000 rúp

23

Nguyễn Văn Hưng

B.C.H

50.000 rúp

24

Nguyễn Hữu Vệ

B.C.H

30.000 rúp

25

Nguyễn Văn Chiền

B.C.H

30.000 rúp

26

Đỗ Quý Dương

Chủ tịch Hội dệt may

20.000 rúp

27

Trần Văn Ba

H.Đ.H Hải Phòng

15.000 rúp

28

Bùi Văn Hòa

H.Đ.H Nam Định

20.000 rúp

29

Hà Xuân Thanh

H.Đ.H Thanh Hóa

15.000 rúp

30

Bùi Bá Vương

H.Đ.H Hải Dương

65.000 rúp

31

Nguyễn Đình Quang

H.Đ.H Quảng Bình

15.000 rúp

32

Dũng Vân Anh

Văn phòng Quản lý TTTM MOSKVA

15.000 rúp

33

Nguyễn Thị Oanh

Chi hội Phụ nữ TTTM MOSKVA

10.000 rúp

34

Hội Đồng hương Hà Tĩnh

15.000 rúp

35

Hội Đồng hương Nghệ An

15.000 rúp

36

Nhà hàng Sơn Hà

10.000 rúp

37

Lê Thành Độ

Chủ tịch Hội người Việt tại SV Lốp

200.000 rúp

38

Đào Đại Hải

Chủ tịch Hội Hải Hưng Xanhpetecbua

100.000 rúp

39

Gia đình anh Lê Đức Lương,  Trương Thành Giao và Hội người Việt Đôm 14

130.000 rúp

40

Vân Cường, Trang Chiến, Vân Mạnh, Tho Vải, Sáu Cường

25.000 rúp

41

Lê Khắc Kim

Khách mời

10.000 rúp

42

Dương Anh Tuấn

Khách mời

10.000 rúp

43

Gia đình Ngọc Dũng

Khách mời

20.000 rúp

  44

Đức Đen (Thanh Hóa)

Khách mời

20.000 rúp

45

Gia đình Tuyến Thủy (Dom 14)

10.000 rúp

46

Trần Văn Ba, Phạm Thị Thanh Vân

10.000 rúp

47

Dương Hải (Tu La)

25.000 rúp

48

Anh Hiếu

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhẹ (Vladimir)

20.000 rúp

49

Gia đình Quang Hậu

(Khoái Châu)

20.000 rúp

 50Phạm Tuấn Anh 100$
 51 Chu Thị Ngà  3000 rúp
 


Danh sách hội viên ủng hộ quỹ Hội:

 

STT

Họ và Tên

Quê Quán

Số Tiền

 

1

GĐ Đại Hạnh

Việt Hòa Khoái Châu

13500

P

2

GĐ Thiêm Thúy

Khoái Châu

17000

P

3

GĐ Thủy Oanh

Khoái Châu

17000

P

4

GĐ Thuấn Hòa

Khoái Châu

13500

P

5

GĐ Hùng Huế

Khoái Châu

17000

P

6

GĐ Yến Bình

Khoái Châu

17000

P

7

GĐ Sơn Dung

Kim Động

13500

P

8

GĐ Bá Thảo

Khoái Châu

8500

P

9

Mạnh Hương

Khoái Châu

5000

P

10

GĐ Hằng Thiếu

Khoái Châu

20000

P

11

Lê Thị Tươi

Khoái Châu

10000

P

12

Phượng Sơn

Khoái Châu

17000

P

13

Điệp

Khoái Châu

10000

P

14

Hải Tân

Khoái Châu

8500

P

15

Thăm Linh

Khoái Châu

12000

P

16

Lộng Nguyệt

Khoái Châu

8500

P

17

Nguyễn Văn Hoan

Khoái Châu

8500

P

18

Đỗ Văn Khởi

Khoái Châu

5000

P

19

Đỗ Anh Tú

Khoái Châu

8500

P

20

Liên Lê

Khoái Châu

9000

P

21

Đỗ Trọng Cường

Khoái Châu

10000

P

22

Giang Hậu

Khoái Châu

10000

P

23

GĐ Ngân Linh

Khoái Châu

20000

P

24

GĐ Thúy Hương

Khoái Châu

10000

P

25

Sánh Hòa

Khoái Châu

25000

P

26

Tuấn Hưng

 

10000

P

27

Anh Huy

 

12000

P

28

Hoàng Văn Hoằng

Khoái Châu

10000

P

29

Phương Huy

 

12000

P

30

Đào Thị Huyền Sơn

 

5000

P

31

Trần Thị Thu

 

8500

P

32

Bắc Hiền

Khoái Châu

20000

P

33

Tạ Văn Sơn

Khoái Châu

5000

P

34

Nguyễn Thị Hòa

Khoái Châu

9000

P

35

Nguyễn Thị Hường

Khoái Châu

8500

P

36

Thanh Tân

Khoái Châu

13500

P

37

Hậu Tuyết

Khoái Châu

17000

P

38

Trang Hùng

Khoái Châu

5000

P

39

Việt Anh

Khoái Châu

5000

P

40

Đỗ Xuân Tạo Bình

Khoái Châu

17000

P

41

Phạm Thị Thoan

Hưng Yên

10000

P

42

Nguyễn Thị Thủy Hưng

 

10000

P

43

Phạm Đức Pháp

Hưng Yên

8500

P

44

Lê Văn Duyến

Hưng Yên

8500

P

45

Lê Thị Lương

Hưng Yên

30000

P

46

Nguyễn Văn Chính

 

8500

P

47

Nguyễn Văn Hùng

 

8500

P

48

Phạm Văn Biện

 

20000

P

49

Thủy Thuy

 

5000

P

50

Đỗ Thị Hường

 

10000

P

51

Nguyễn Đình Tiến

 

3500

P

52

Miến Dương

Hưng Yên

8500

P

53

Phạm Đức Quyến

 

15000

P

54

Đào Văn Huỳnh

 

15000

P

55

Nguyễn Văn Tiến Thảo

 

15000

P

56

Nguyễn Công Đảo

 

3500

P

57

Bùi Ngọc Thủy

 

15000

P

58

Tạ Văn Hoan

 

15000

P

59

Đào Văn Sang

Khoái Châu

15000

P

60

Tạ Minh Hương

 

25000

P

61

Phạm Văn Bình

 

10000

P

62

Phạm Văn Sơn

 

10000

P

63

Đào Ngọc Sơn

 

15000

P

64

Trần Văn Tân

 

10000

P

65

Vũ Văn Quang

 

5000

P

66

Phạm Thu Thủy

 

5000

P

67

GĐ Tuấn Hoa

Yên Mỹ

20000

P

68

Lê Thị Ngọc

Yên Mỹ

12000

P

69

Nguyễn Văn Tân

Yên Mỹ

5000

P

70

Nguyễn Anh Bình

Yên Mỹ

5000

P

71

Nguyễn Văn Hà

Yên Mỹ

10000

P

72

Lê Văn Ninh

Yên Mỹ

5000

P

73

Nguyễn Đình Quý

Yên Mỹ

10000

P

74

Lê Minh Châu

Yên Mỹ

17000

P

75

Nguyễn Văn Trình

Yên Mỹ

8500

P

76

Nguyễn Ngọc Hồng

Yên Mỹ

7000

P

77

Trần Trung Tuyến

Phù Cừ

10000

P

78

Nguyễn Văn Tình

Phù Cừ

10000

P

79

Lê Nam Trung

Phù Cừ

10000

P

80

Đỗ Bằng Thủy

Phù Cừ

6500

P

81

Nguyễn Văn Phồn

Phù Cừ

3500

P

82

Nguyễn Văn Bình

Ân Thi

5000

P

83

Cáp Văn Quang

Ân Thi

8500

P

84

Trường Thủy

Ân Thi

10000

P

85

Nguyễn Trung Phương

Ân Thi

10000

P

86

Hoàng Văn Thắng

Ân Thi

8500

P

87

Nguyễn Văn Hợi

Ân Thi

8500

P

88

Nguyễn Lâm Duy

Ân Thi

10000

P

89

Đặng Thị Thía

Ân Thi

8500

P

90

Cù Thị Chuyên

Ân Thi

15000

P

91

Đinh Đức Thanh

Ân Thi

5000

P

92

Thủy (Ban Nhạc)

Ân Thi

10000

P

93

Vũ Văn Dương

Kim Động

13500

P

94

Vũ Văn Cường

Kim Động

8500

P

95

Trương Công Cường

Kim Động

5000

P

96

Trương Công Quyến

Kim Động

5000

P

97

Lý Túc

Kim Động

17000

P

98

Nguyễn Văn Thăng

Kim Động

15000

P

99

Phạm Văn Biên

Kim Động

20000

P

100

Hoan Phương

Kim Động

15000

P

101

Hoàng Văn An

Văn Lâm

20000

P

102

Thuận Còi

Văn Lâm

5000

P

103

Nguyễn Văn Quy

Văn Lâm

17500

P

104

Nguyễn Công Tú

Văn Lâm

15000

P

105

Hoàng Thị Tám

Tiên Lữ

8500

P

106

Đỗ Xuân Bằng

Tiên Lữ

5000

P

107

Đoàn Thị Tâm

Tiên Lữ

5000

P

 


Ngày Đại hội do khách đông nên danh sách ủng hộ của hội viên có sai sót đề nghị bà con thiếu tên liên hệ theo các số điện thoại dưới đây để chúng tôi kịp bổ sung danh sách ủng hộ:

Chợ chim: 8968 659 68 68 anh Tráng
        8965 380 86 89 anh Vệ
Chợ Liu:     8985 119 99 99 anh Khiêm
          8967 155 68 68 anh Tư.

Thay mặt BCH Hội
Chủ tịch

Nguyễn Văn Tràng


5 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuonghungyen.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Hưng Yên tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Hưng Yên: Hoidonghuonghungyenmoscow@gmail.com
 • Ông Nguyễn Văn Tràng

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga