Oct 21

Danh sách ủng hộ Quỹ của HĐH Hưng Yên tại Mátxcơva, LB Nga (đợt 2)

Thứ Hai 21/10/2019 15:15Để duy trì và xây dựng HĐH Hưng Yên tại Mátxcơva, LB Nga ngày càng vững mạnh và phát triển, nhất là chào mừng thành công của Đại hội lần thứ 2 - Nhiệm kỳ 2 (2017-2022) đã diễn ra hết sức tốt đẹp vào ngày 10.10.2019, BCH HĐH Hưng Yên tại Mátxcơva, LB Nga xin thông báo kết quả Ủng hộ Quỹ “Phát triển Hội “ năm 2019 đợt 2 như sau:


DANH SÁCH CÁC GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ ĐỢT 2

HĐH  HY-Ngày  10/10/2019

STT

Họ Và Tên

Tiền Ủng Hộ

Nguyên Quán

1

GĐ. Anh Giang Phương

1.000  $

Khoái Châu

2

Anh Dương Tula

35.000 rúp

TP.Hưng Yên

3

GĐ. Khiêm Oanh

30.000 rúp

BCH.HY

4

GĐ. Chính Tula

40.000 rúp

BCH.HY

5

Đỗ Hữu Vệ

10.000 rúp

BCH.HY

6

GĐ. Châu Thụy

20.000 rúp

BCH.HY

7

Nguyễn Đình Thi

20.000 rúp

BCH.HY

8

GĐ. Hợp Chi

20.000 rúp

BCH.HY

9

GĐ. Tuấn Hoa

20.000 rúp

Yên Mỹ

10

GĐ. Quang Tula

10.000 rúp

 

11

GĐ. Thuần Quyên

5.000 rúp

 

12

GĐ. Thuận Luyện

5.000 rúp

Tula

13

GĐ.Quang Hải

5.000 rúp

Tula

14

GĐ.Cường Hiền

5.000 rúp

TP.Hưng Yên

15

GĐ. Thủy Oanh

5.000 rúp

 

16

GĐ. Hùng Huế

5.000 rúp

Khoái Châu

17

GĐ. Đạt Hạnh

5.000 rúp

 

18

GĐ. Yến Bình

5.000 rúp

Khoái Châu

19

GĐ. Thiêm Thúy

5.000 rúp

Khoái Châu

20

GĐ. Nguyễn Thị Hạnh

5.000 rúp

Khoái Châu

21

GĐ. Cường Oanh

5.000 rúp

 

22

GĐ. Sơn Dung

5.000 rúp

TP.Hưng Yên

23

GĐ. Anh Phức

5.000 rúp

Ân Thi

24

GĐ. Vịnh Giang

5.000 rúp

 

25

GĐ. Việt Thành

5.000 rúp

TP.Hưng Yên

26

GĐ. Thông Luân

5.000 rúp

Kim Động

27

GĐ. Đông Chuyên

5.000 rúp

Kim Động

28

GĐ. Hùng Vương

5.000 rúp

Phù Cừ

29

Nguyễn Thị Thắm

5.000 rúp

Khoái Châu

30

GĐ. Tạo Thủy

5.000 rúp

Phù Cừ

31

Vũ Mạnh Cường

5.000 rúp

Kim Động

32

Vũ Văn Hiếu

5.000 rúp

Kim Động

33

GĐ. Việt Hồng

5.000 rúp

TP.Hưng Yên

34

GĐ. Chị Ngọc

5.000 rúp

Yên Mỹ

35

GĐ. Quang Quyên

5.000 rúp

 

36

GĐ. Hưng Nhung

5.000 rúp

Khoái Châu

37

GĐ. Em Hải

5.000 rúp

Khoái Châu

38

GĐ. Em Hòa

5.000 rúp

Khoái Châu

39

GĐ. Anh Tú

5.000 rúp

Khoái Châu

40

Lều Thị Đông

3.000 rúp

TP.Hưng Yên

41

GĐ. Anh Vinh

5.000 rúp

Khoái Châu

42

GĐ. Trần Đào Phấn

5.000 rúp

Kim Động

43

GĐ. Đào Quang Sánh

10.000 rúp

Khoái Châu

44

GĐ. Tiến Thảo

10.000 rúp

Khoái Châu

45

GĐ. Nguyễn Anh Bình

5.000 rúp

Đồng Than

46

GĐ. Nguyễn Anh Tân

5.000 rúp

Đồng Than

47

GĐ. Đào Văn Sang

5.000 rúp

Khoái Châu

48

GĐ. Phạm Thị Hương

5.000 rúp

 

49

GĐ. Lâm Thị Ngọc Loan

5.000 rúp

TP.Hưng Yên

50

Anh Đảm

20.000 rúp

Bạn Anh Đại

51

Lê Khắc Kiểm

100  $

Bạn Tuấn Hạ

52

Anh Dương

10.000 rúp

Bạn Anh Tráng

53

Tuấn Phương

100 $

Bạn Tuấn Hạ

54

Cường Nguyệt

100 $

Bạn Tuấn Hạ

55

Dũng Tân

100 $

Bạn Tuấn Hạ

56

Chị Châu

5.000 rúp

Ân Thi

57

GĐ. Vũ Thị Thuận

5.000 rúp

Kim Động

58

GĐ. Hiền Bắc

10.000 rúp

Khoái Châu

59

Nguyễn Thế Sử

3.000 rúp

Khoái Châu

60

Nguyễn Đức Toàn

3.000 rúp

Khoái Châu

61

GĐ. Sơn Huyền

5.000 rúp

Kim Động

62

Anh Dương

5.000 rúp

Kim Động

63

Anh Tuấn

10.000 rúp

Bạn Anh Tư

64

Anh Bính

3.000 rúp

Ân Thi

65

GĐ. Duyến Nhung

5.000 rúp

 

66

GĐ. Phát Thu

5.000 rúp

 

67

GĐ. Khởi Quyên

5.000 rúp

Khoái Châu

68

Kiên

3.000 rúp

Kim Động

69

GĐ. Thuấn Hà

5.000 rúp

 

70

GĐ. Thúy Tỉnh

5.000 rúp

TP.Hưng Yên

71

Nguyễn Văn Giới

5.000 rúp

Yên Mỹ

72

Nguyễn Thị Hòa

3.000 rúp

Khoái Châu

73

GĐ Vĩnh Hằng

20000 rup

Phù Cừ

 74

 GĐ Hội Tuyết

      5000 rup

 Khoái Châu

75

GĐ Trần Thị Thái

     5000 rupCùng với rất nhiều những Mạnh Thường Quân khác đã ủng hộ Hội, và với bà con Hội viên đóng góp xây dựng Quỹ hội, chúng tôi sẽ đăng vào các đợt 3, 4…tiếp theo.

Tất cả các đợt ủng hộ xây dựng Quỹ hội, chúng tôi sẽ đăng tải đầy đủ trên Baonga.com và trang của BCH Hội để tất cả bà con, anh chị em Hội viên đều nắm bắt được.

Xin chân thành cảm ơn những ”Tấm lòng vàng” !
                                                                       
T/M BCH HĐH  Hưng Yên tại Matxcova, LB Nga. 
Chủ tịch    

Đỗ Văn Ninh


1 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuonghungyen.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Hưng Yên tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Hưng Yên: Hoidonghuonghungyenmoscow@gmail.com
 • Ông Đỗ Văn Ninh

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga